top of page

Jaroslav Pelikán
Flutist & Composer

Home: Welcome
1603830423-pelikan-jaroslav-fletna-cb.webp

Jaroslav Pelikán

       Jaroslav Pelikán (*1970) byl od dětství členem Kühnova dětského sboru, kde získal vztah k hudbě. Na Pražské konzervatoři studoval hru na flétnu (u Jana Riedlbaucha) a skladbu (u Jindřicha Felda). Ve studiu dále pokračoval na pražské AMU (hra na flétnu u Františka Čecha a Jiřího Válka, skladba u Václava Riedlbaucha a Juraje Filase). V letech 1992-93 působil jako hudebník ve svobodném povolání v Brazílii, kde na východním pobřeží ve městě Belém vyučoval na konzervatoři a hrál v dechovém kvintetu a v "Orquestra da Camera do Para".

Od roku 1996 je prvním flétnistou orchestru pražského Národního divadla. Jako sólista vystupuje s řadou orchestrů, např. s Orchestrem Národního divadla, PKF – Prague Philharmonia, Komorní filharmonií Pardubice, Severočeskou filharmonií Teplice, Karlovarským symfonickým orchestrem, Talichovým komorním orchestrem, Pražským barokním orchestr, Komorní filharmonií L´Armonia Terrena, Martinů strings a s brazilským Orquestra da camera do Pará. V sólové hře se představil v Japonsku, Brazílii, Německu, Maďarsku, Francii, Itálii, Švýcarsku, Belgii, Rakousku, Slovensku aj. Doma je členem několika komorních souborů, např. DUO Jers s kytaristou Jaroslavem Novákem, dechový kvintet In uno Spirito a Dechové kvinteto Národního divadla. Jako sólista a komorní hráč se úspěšně zúčastnil několika interpretačních soutěží, např. Baden u Vídně 1991, Young Prague 1994, Mercury – Prix Vídeň 1996 a další. Účastní se na mnoha nahrávání, například CD Dua Jers " Mlčenlivé příběhy“. V roce 2007 byl jako pedagog pozván na mistrovské kurzy pořádané federální univerzitou v Brazílii. V současné době hraje na dřevěnou flétnu německé značky Anton Braun. Jako skladatel se věnuje tvorbě vokálně – instrumentální, symfonické, koncertantní i komorní. V koncertantní a komorní tvorbě převažují skladby se zastoupením převážně dechových nástrojů.

Je vyhledávaným autorem interpretační soutěže festivalu Pražské jaro, pro kterou zkomponoval díla Concertino pro fagot a orchestr (2002, Bärenreiter Edition), Sonatina pro hoboj a klavír (2007, Bärenreiter Edition) a Introdukce a téma s variacemi pro flétnu a klavír (2018, Český rozhlas). Z Pelikánovy duchovní tvorby je třeba zmínit např. Stabat Mater, Missu „de Belem“ (2008) nebo Confessiones, kantátu na text sv. Augustina pro sbor se sóly a komorní orchestr (2017). Jaroslav Pelikán stál v roce 2018 u zrodu Festivalu Jakuba Jana Ryby a z jeho iniciativy byly v jeho rámci realizovány dva ročníky konferencí (2018, 2019), ze kterých se vykrystalizovala skladatelská soutěž Jakuba Jana Ryby.    

Home: About

Compositions

Komorní hudba:

Sonáta pro trubku a varhany (1991)
Introdukce, Siciliana a Variace pro flétnu a kytaru (1993)
Klavírní trio (1994)
Sonáta pro flétnu a varhany (1995)
Octetto (2005)
Dechové kvinteto (2005)
Trio pro hoboj, violoncello a klavír (2006)
Suita (flétna, housle, kytara, akordeon, kontrabas - 2007)
Sonatina pro hoboj a klavír – vydáno v edici Bärenreiter jako povinná skladba na interpretační soutěži Pražské jaro  (2007)
Trio pro 2 flétny a violoncello (2009)
Agua e Vinho – variace pro flétnu a kytaru (thema : Edilberto Ghismonti ) (2010)
Sonatina pro flétnu a harfu (2010)
Sonatina Brasileira pro flétnu a klavír –  vydáno v edici Českého rozhlasu jako povinná skladba na interpretační soutěži Concertino Praga (2013)
Dorické tance pro dechový oktet (2016)
Introdukce a téma s variacemi pro flétnu a klavír –  vydáno v edici Českého rozhlasu jako povinná skladba na interpretační soutěži Pražské jaro (2018)
Dorické tance č.2 pro soubor zobcových fléten (2019)
Triová sonáta pro flétnu, anglický roh, marimbu a kontrabas (2019)
Klavírní Trio (2020)

Valse Sonatine pro flétnu a kytaru (2022)

Dechový kvintet č. 2 "Concerto da camera" (2022)

cca 25 fug pro různé nástroje

Koncertantní tvorba:

Koncert pro hoboj a komorní orchestr (1996)
Chorinhos – Koncert pro flétnu a orchestr (1999)
Concertino pro fagot a orchestr – vydáno v edici
Bärenreiter jako povinná skladba na interpretační soutěži Pražské jaro (2002)
Koncert pro kytaru (2003)
Koncert fis moll pro flétnu (2007)
Koncert a-moll pro flétnu (2009)
Koncert e-moll pro kytaru a smyčce (2010)
Koncert pro lesní roh, smyčce a klavír a tympány (2014)
Concerto grosso (2015)
Koncert pro zobcovou flétnu a komorní orchestr (2021)

Symfonická tvorba:

Komorní symfonie č. 2 (1992)
Symphony (2007)

Vokálně instrumentální dílo:

Benjamin – Dětská opera (2007)

Duchovní tvorba:

Stabat Mater
Betlémská mše
Missa "de Belem" (2008)
Confessiones – kantáta na text sv. Augustina pro sbor se sóly a komorní orchestr (2017)
Salve Regina (2018)
Vánoční Pastorela in E (2020)

Confessiones – druhá kapitola kantáta na text sv. Augustina pro alt, klarinet, violu a klavír (2023)

Studentské práce (1986-1991):

2 sonáty pro flétnu a klavír
Sonáta pro violoncello a klavír
Smyčcový kvartet
Komorní symfonie č. 1

Hudba pro divadlo a film:

Ota Pavel životopisný dokument (1990)

Frank V. (Fr. Dürrenmatt) – scénická hudba pro divadlo ABC (společně s Jaroslavem Novákem) (1995) 

FIXIT – studentský film režiséra Matěje Františka Preislera (společně se synem Antonínem Pelikánem) (2019)

Andělská rapsodie – bakalářský film režiséra Matěje Františka Preislera (2023)

Znělka pro Noc kostelů (2020)

Fuga na vánoční píseň Narodil se Kristus Pán pro varhany, která byla použita jako titulková hudba v televizním pořadu o Rybově Vánoční mši z tvůrčí dílny bratří Formanů ve spolupráci s FOK (2021)

Úpravy a aranže (nekompletní výběr):

Vánoční koledy a písně pro nejrůznější nástrojová obsazení – především pro dechový kvintet nebo kytarový kvartet

G. Bizet Carmen suita z opery v úpravě pro komorní orchestr (2013)

Leoš Janáček Příhody lišky Bystroušky suita z opery v úpravě pro dechové kvinteto nebo kytarové trio (2016)

A. Piazzolla Tanga v úpravě pro sólový kontrabas, harfu a smyčce (2019)

G. Gerschwin Summertime v úpravě pro sólový fagot a komorní orchestr (2022)

J. Hanuš Dřevěný Kristus cyklus písní pro nižší hlas a klavír v úpravě pro komorní orchestr (2023)

Mnoho různých dalších prací pro nejrůznější nástrojová obsazení

Home: Seznam